Historie

Het was een uitstekende gedachte in 1953 van het bestuur van schutterij E.M.M., dat bestond uit de heren H. Frieling, W. Ipskamp, H. Leenders, G. Meurkes en H. Scheffer om een drumband op te richten om de schuttersfeesten meer luister bij te zetten. Zelf werden de eerste trommen gemaakt en de heer Gerrit Schipper uit Babberich werd instructeur. In die beginperiode werd o.a. gerepeteerd in de feesttent aan de Meentsestraat. De start was veelbelovend, al na een klein jaar repeteren kon tijdens de schuttersfeesten worden opgetreden. In 1954 werd ook al opgetreden tijdens het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Dit optreden was geregeld door de burgemeester van Angerlo die tevens voorzitter der Koninklijke Nederlandse Federatie was. Hierna werd met regelmaat deelgenomen aan schuttersconcoursen in de omgeving.

De drumband kreeg een eigen bestuur en groeide uit naar een zelfstandige vereniging die meer prestatiegericht bezig wilde zijn.

In de loop der jaren werd in diverse bezettingen opgetreden en in het begin van de zeventiger jaren werd overgeschakeld naar een es/des bezetting. In 1978 werd het 25 jarige bestaan gevierd met o.a. de organisatie van Taptoe Giesbeek. Deze taptoe was een groot succes en werd een jaarlijks wederkerend evenement. Vele nationale topkorpsen en regionale korpsen traden op in Giesbeek tot in 1989, wegens financiële redenen, de organisatie werd stopgezet. Muzikaal ging het de vereniging deze periode echter voortvarend. Louter eerste prijzen werden tijdens KNF concoursen behaald zowel in de mars als in de show. Ook werden verschillende nationale titels binnengehaald tijdens de topconcoursen.

Sinds 1981 organiseert de vereniging o.a. jaarlijks op 2e Pinksterdag een jaar- en rommelmarkt onder de naam Molenweekend-Giesbeek. In 1984 werd, om de muzikale mogelijkheden uit te breiden, omgeschakeld naar een chromatische (drumfanfare) bezetting en werd de naam gewijzigd in Drum- en Showfanfare E.M.M - Giesbeek.

In 1992 werd een tweedaags concours georganiseerd onder reglementering van de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen.

In 1992 werd, in samenwerking met de schutterij, begonnen met de bouw van een eigen clubgebouw dat begin 1993 feestelijk in gebruik werd genomen. In 2003 werd op grootse wijze het 50 jarige bestaan gevierd met o.a. een concert in samenwerking met de drumfanfare der Koninklijke Luchtmacht. Tevens werd in opdracht van de jubilerende vereniging de jubileummars "Golden Years" gecomponeerd door Jan van Nerijnen. In 2007 wijzigt de vereniging de naam in Drum- en Showfanfare Red and Black.

Repetitie bezoeken?

Woensdag 19:30 uur tot 21:45 uur in het clubgebouw, Landaansestraat 6 te Giesbeek.

Contact

Meentsestraat 98
6987 CR Giesbeek
Tel: 06-12956404
(contactpersoon: dhr. Wieggers)